YEKDEM kapsamında, Mimsan Grup’un Oltan & Köleoğlu Enerji’ye anahtar teslimi olarak kuracağı EBER Biyokütle Enerji Santrali’nde üretilen elektriğe, yerli akışkan yataklı kazan ve yerli jeneratör kullanıldığı için megavatsaat (MWh) başına ek olarak 13 $ ye

Yerli Teknolojiyle Biyokütleye 13$/MWe Ek Teşvik

YEKDEM kapsamında, Mimsan Grup’un Oltan & Köleoğlu Enerji’ye anahtar teslimi olarak kuracağı EBER Biyokütle Enerji Santrali’nde üretilen elektriğe, yerli akışkan yataklı kazan ve yerli jeneratör kullanıldığı için megavatsaat (MWh) başına ek olarak 13 $ yerli aksam teşviki ödenecek.

Mimsan Grup Satış ve Pazarlama Müdürü Hacer İlhan Yiğit, devletin enerjide yerli teknolojilerin gelişmesini desteklemek amacıyla verdiği Yerli Aksam Destekleri (Yerli Katkı İlave Fiyatı) programının, biyokütle elektrik santrali (BES) yatırımları üzerinde önemli ve olumlu etkilere yol açtığını söyledi. Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması (YEKDEM) kapsamında megawatsaat (MWh)başına 133 $ destek verildiğini hatırlatan İlhan, buna Yerli Aksam Destekleri kapsamında akışkan yataklı kazanlar için verilen 8$’lık destek ile son dönemde yapılan çalışmalarla yerlileşen jeneratör için verilen 8$’lık destek de eklendiğinde yatırımcının elektriği 146 $/MWe oranında satma imkanına kavuştuğunu belirtti.

EBER BES’E İLAVE DESTEK 

Hacer İlhan Yiğit, Mimsan Grup olarak Afyonkarahisar’da kurulan ve Eber Gölü’nün atıklarının enerjiye çevrileceği santrale bu kapsamda elektriğin MWh saat başına 146  $’dan satılacağını vurguladı. İlhan’ın verdiği bilgilere göre yenilenebilir kaynaklara dayalı elektrik üretim santrallerine verilen Yerli Aksam Teşviği, tesislerin işletmede kaldığı ilk 5 yıl boyunca geçerli. Beş yılın sonunda bu santraller YEKDEM kapsamındaki MWh başına 133$’lık fiyat alım garantisinden yararlanmaya devam ediyor. 

BAŞVURU İÇİN ZAMAN KISITLI

Yerli aksam teşvikinden 2020 yılında yararlanmaya başlamak için 1 Ağustos 2019 tarihine kadar Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü’ne başvuru yapmak gerektiğini belirten Hacer İlhan Yiğit, yatırımcıların karar vermek için oldukça kısıtlı bir zamanının kaldığını söyledi. Başvuruda, Başvuru Formu, Yerli İmalat Durum Belgesi, (1/11/2018 tarihinden sonra Yerli Malı Belgesi), Yerli İmalat Kullanım Belgesi, Sertifika Uygunluk Belgesi ve Yurt İçi İmalat ve Saha Montajı Denetimi belgesinin bulunması gerekiyor. 

DESTEK TUTARLARI

Hacer İlhan Yiğit, mevzuat kapsamında megavatsaat (MWh) başına 164$ teşvik alma potansiyeli bulunan ORC sistemli biyokütle santrallerini yerlileştirmek için yaptıkları çalışmaların da son aşamaya girdiğini belirtti. Hacer İlhan Yiğit’in verdiği bilgiye göre buhar çevrimi sistemli ile ORC sistemli santrallerdeki teşvik tutarları şöyle: 

•Buhar Çevrimi Sistemler:
•YEKDEM Biyokütle’den Enerji Teşviği: 133$ /MWe
• Akışkan Yataklı Kazan Yerli Tedarik Teşviği: 8 $ /MWe
•Jeneratör Yerli Tedarik Teşviği: 5 $ /MWe
•İlk 5 yıl: 146$ /MWe  Sonraki 5 yıl: 133$ /MWe

•ORC Sistemler:
•YEKDEM Biyokütle’den Enerji Teşviği: 133$ /MWe
• Akışkan Yataklı Kazan Yerli Tedarik Teşviği: 6 $ /Mwe (Kazanın buhar kazanı olması gerekli, kızgın yağ kazanında %75 oranında teşvik alınabilir)
•Jeneratör Yerli Tedarik Teşviği: 5 $ /MWe
•Türbin Yerli Tedarik Teşviği: 20 $ /MWe
•İlk 5 yıl: 164$ /MWe  Sonraki 5 yıl: 133$ /MWe

5 Haziran 2019 Çarşamba

« Tüm Haberler