MYK Gaz Yakıtlı Üç Geçişli Kalorifer Kazanı- MİMSAN
Merkezi Isıtma Sistemleri

Gaz Yakıtlı Üç Geçişli Kendinden Yoğuşmalı Sıcak Su Kazanı

MYK - GAZ YAKITLI ÜÇ GEÇİŞİ KENDİNDEN YOĞUŞMALI  SICAK SU KAZANI

MİMSAN SELFDENS yoğuşmalı kazanlarda yoğuşma, kazan içerisinde gerçekleşmektedir. En iyi yoğuşma, tesisat gidiş sıcaklığının 500C dönüşün ise 300C olduğu zamanlarda gerçekleşmektedir. Kazan üçüncü geçiş borularında oluşan yoğuşma suyu, titanyum alaşımlı paslanmaz çelik borularla sisteme aktarılmaktadır. Kazan içerisinde su birikmesine imkan bırakmayan dizayn sayesinde yoğuşan su drene edilebilmektedir. Titanyum alaşımlı paslanmaz çelik borular kazan kullanım ömrünü klasik kazanlara göre 2-3 kat arttırmaktadır.

SELFDENS kazanlar, TSE ısı laboratuvarında yapılan kapasite ve verim deneylerinde %103,2 verimlilik sağlamış olup, TSE ve CE belgelendirme işlemi tamamlanmıştır.

MİMSAN Yoğuşmalı Kazanların üretimi TS EN 15417 standardına uygun olarak yapılmakta olup, gaz yakan cihazlar direktifi (2009/142/AT) ve Yeni sıcak su kazanları direktifi (92/42/AT) ne göre TSE ve CE sertifikalıdır.

Birim fiyat kitaplarında yer alan 192.300 pozuna uygun, resmi kurum ve kuruluşlarca tercih edilen üç geçişli gaz yakıtlı yoğuşmalı kazanların TS 4040 ve TS 4041 standartlarında ısıl verim raporları mevcuttur.

Baca gazından elde edilen yoğuşma enerjisinin sisteme geri kazadırılması ile birlikte kazan kullanma verimleri %100’ün üzerine çıkar. SELFDENS yoğuşmalı kazanlarda %103,2’ye varan norm kullanım verimlerine ulaşılabilir.

Açıklamalar

- İki kademeli standart kontrol paneli fiyatlara dahil edilmiştir.
- Fiyatlar EURO cinsinden verilmiş olup, satış tarihindeki TCMB efektif satış kuru esas alınacaktır.
- Standart işletme basıncı 3 bar. olarak üretilmektedir. Daha yüksek basınç değerleri istendiğinde artış yapılan her bir (1) bar için fiyat listesine %5 ilave edilecektir.