Buhar Kazanı, Kat Kaloriferi, Kalorifer Kazanı - Mimsan Grup
Baca ve Filtre Sistemleri

Desülfürizasyon Sistemleri

DESÜLFÜRİZASYON SİSTEMLERİ ■

Kükürt oranı yüksek yakıt kullanılan sistemlerde, söz konusu kükürt oranını zararsız düzeye indirgeyebilmek İçin, desülfürizasyon kullanılır.

Bu sistemin çalışma prensibi şu şekildedir. Kükürt ve Oksit bileşeni ihtiva eden baca gazları üzerine, kalsiyum sülfit /sülfat içeren sıvı püskürtülür. Eriyikte oluşan katılar, çökeltme havuzunda tutularak elimine edilir. Partiküler maddeler %90-99 oranında tutulur.

Korozyona dayanıklılık amacıyla, Cr-Nikel 316Ti malzeme kullanılır.