MİMSAN atık ısı buhar kazanları, su borulu veya duman borulu olarak dizayn edilirler.
Özel Endüstriyel Çözümler

Atık Isı Kazanları

ATIK ISI KAZANLARI ■

Endüstri ve enerji tesislerinde, proses sonrası ortaya çıkan ve atmosfere atılan sıcak gazlar vardır.

Atık gazda bulunan enerji, atık ısı kazanları marifetiyle; buhar, sıcak su ve kızgın yağ formuna dönüştürülmektedir. Form değiştiren ısı enerjisi; endüstride doymuş buhar olarak kullanılabileceği gibi buhar ve ORC türbinleri vasıtasıyla elektrik enerjisine de dönüştürülebilmektedir.

Mimsan atık ısı kazanları su borulu veya duman borulu olarak dizayn edilirler.


ATIK ISI KAZANLARININ KULLANILDIKLARI YERLER : 

■ Enerji Santralleri
■ Çimento ve Kireç Fabrikaları
■ Demir Çelik Endüstrisindeki Ark ocakları, cevher zenginleştirme ve saflaştırma üniteleri
■ Muhtelif Endüstriyel fırınlar